Екип

Детска градина „Слънце“ работи с високо квалифициран педагогически екип, с опит и стаж, който се стреми да осигури на децата благоприятна и позитивна среда за неговото физическо и психическо развитие. Детската градина дава възможности за социализиране, обучение и отглеждане на детето до постъпването му в първи клас.

ДИРЕКТОР

Елица Иванова – директор с група

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Верка Кукова – старши учител

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Ина Кукова – помощник-възпитател

Диана Пърнова – готвач